Month: October 2016

หนังสือพิมพ์ที่ขายดีในช่วงนี้

นี่คือตัวอย่างที่แสดงว่าหนังสือมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมาก ในภาพคือหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับพิเศษวันที่ 18 ต.ค. 2559 โดยเป็นการพิมพ์ใหม่เนื่องจากที่เคยวางจำหน่ายแล้วเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559 แต่เนื่องจากเป็นที่ต้องการของผู้คนเป็นอย่างมากจึงเกลี้ยงแผงภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเพราะผู้คนเป็นจำนวนมากต่างหาซื้อเพื่อนำไปสะสม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะสามารถหาข่าวหรือรูปจากโลกออนไลน์แล้วพิมพ์ข่าวเก็บไว้หรือพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์แล้วนำมาใส่กรอบรูปอย่างสวยงามและง่าย (more…)