แนะนำหนังสือเกี่ยวกับเด็ก

เด็กถือเป็นวัยที่จำเป็นต้องเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กทุกคนเกิดความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วที่สุด ว่ากันว่าในวัยเด็กเป็นวัยที่เหมาะกับการรับรู้ทุกเรื่องราวมากที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้การพยายามหาหนังสือดีๆ สำหรับเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ทุกคนควรจะต้องทำไม่ใช่แค่เรื่องของอ่านให้ฟังเพียงอย่างเดียวแต่ควรที่จะพยายามหาหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กในแต่ละวัยด้วยเพื่อให้เด็กๆ ทุกคนได้เรียนรู้ในสิ่งที่เขาควรจะทำอย่างเหมาะสมมากที่สุด

หนังสือเกี่ยวกับเด็กที่แนะนำ

  1. วันเกิดแสนสนุก – เป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ มีลักษณะของเนื้อหา การใช้ภาษาที่มีความเหมาะสมกับวัย เทคนิคของหนังสือเล่มนี้คือมีการเจาะกระดาษจนเกิดเป็นลูกเล่นที่ช่วยดึงดูดใจให้เด็กๆ เกิดความสนใจ มีการออกแบบ ภาพประกอบที่มีความแตกต่างสร้างความเป็นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี ภาพกับเนื้อหาจึงมีความสมดุล การแต่งแบบกลอนช่วยทำให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
  2. ผ้าห่มกลายร่าง – เป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็กแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ ช่วยในด้านการส่งเสริมจินตนาการ เนื้อหามีความสนุกสนาน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัว หนังสือเล่มนี้มีความแตกต่างกว่าหนังสือเล่มอื่นๆ คือ เน้นการเล่นกับการเลี้ยงดูของพ่อที่มีต่อลูก เนื้อกระดาษช่วยให้รู้สึกสบายตา ภาพประกอบมีความน่าสนใจมาก
  3. ผู้กล้าแห่งป่าสีสัน – เป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็ก 3-6 ขวบ ถือว่าช่วยเสริมสร้างจินตนาการสำหรับเด็กได้เป็นอย่างดี ในเล่มมีสีสันที่สวยงาม เนื้อเรื่องสนุกสนาน ตื่นเต้น น่าติดตาม เลือกใช้การจัดวางตัวอักษร สัญลักษณ์ ผ่านการคิดและการออกแบบที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีการสอนเรื่องทฤษฏีสี สอนให้รู้จักการสังเกตด้วย
  4. สักวันหนูจะโต – เป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็ก 3-6 ขวบ มีเนื้อหา เทคนิค ลูกเล่น และคอนเซปต์น่าสนใจมาก เนื้อเรื่องมีความสมเหตุสมผล น่าสนใจ ตัวละครสร้างให้ดูอารมณ์ดี ภาพประกอบมีความโดดเด่น สีสันสวย รูปเล่มถูกออกแบบมาเป็นอย่างดี สามารถนำไปเทียบกับหนังสือสำหรับเด็กของเมืองนอกได้อย่างสบายๆ
  5. หัวใจแปลงร่าง – เป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็ก 7-9 ปี เป็นหนังสือที่ช่วยให้รู้จักคุณค่าในตัวเด็กพิเศษทำให้สื่อสารกับเด็กทั่วไปได้เข้าใจมากยิงขึ้น เกิดการยอมรับในตัวของเด็กออทิสติก มีภาพประกอบที่ช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น
  6. นครสินบน – เป็นหนังสือที่เหมาะกับเด็ก 10-12 ปี มีหลักการบอกเล่าเรื่องราวพร้อมทั้งอธิบายเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างชัดเจน มีแง่คิดของหนังสือที่ช่วยให้เด็กคิดได้ เสียดสีสังคมได้อย่างแยบยล สามารถเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้เนอย่างดี เป็นหนังสือที่น่าอ่านสำหรับเด็กวัยนี้มากๆ