หนังสือหาความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด

slie1

ประโยชน์ของหนังสือนั้นมีมากมายสามารถให้ความรู้รวมถึงประสบการณ์การดีๆ ที่สามารถหาได้จากการอ่านหนังสือรวมถึงความรู้ที่มาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป