ประโยชน์และความสำคัญที่หาได้จากการอ่านหนังสือที่คุณอาจยังไม่รู้

ตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าใครต่างก็ต้องเคยหยิบหนังสือมาอ่านด้วยกันทั้งนั้น นี่เป็นทักษะเบื้องต้นของการใช้ชีวิตที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ยากลำบากกับการหัดอ่านหนังสือ ซึ่งปกติแล้วหนังสือก็จะมีด้วยกันหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับการใช้งาน การแต่งของแต่ละบุคคลว่าจะเป็นหนังสือประเภทใด ซึ่งหนังสือแต่ละประเภทก็ล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์อยู่ในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้น การอ่านหนังสือจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับคนเราเสมอมานับตั้งแต่ที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรต่างๆ เกิดขึ้นบนโลก ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติเป็นอย่างมาก

บทบาทของหนังสือ

  1. บทบาทด้านการศึกษา – เป็นบทบาทพื้นฐานของหนังสือหลายๆ ประเภทหรืออาจจะเรียกว่าทุกประเภทเลยก็ยังได้เพราะหนังสือแต่ละเล่มก็ย่อมมีแนวทางในการให้การศึกษาของตนเองแตกต่างกันออกไป แต่หนังสือที่จะเห็นได้ชัดที่สุดในบทบาทของการศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือเรียนที่ใช้เรียนหนังสือ
  2. บทบาทด้านความบันเทิง – หนังสือหลายเล่มสามารถให้ความบันเทิงกับผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ช่วยให้เกิดความคลายเครียด รู้สึกสนุกสนานไปกับการอ่าน อาทิ หนังสือตลก หนังสือการ์ตูน เป็นต้น
  3. บทบาทด้านประวัติศาสตร์ – เพราะมีหนังสือทำให้เราสามารถรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี ตัวหนังสือช่วยในการบอกเล่าเรื่องราวของสิ่งเหล่านี้และเมื่อมารวบรวมไว้ในหนังสือจึงกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจในประวัติศาสตร์มากขึ้น
  4. บทบาทด้านสังคม – หนังสือหลายประเภทช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็นไปในสังคมมากขึ้น การพัฒนาด้านต่างๆ การใช้ชีวิต และอื่นๆ อีกมากมาย ตัวอย่างหนังสือที่มีบทบาททางสังคมชัดเจนที่สุดคือ หนังสือพิมพ์

ความสำคัญของหนังสือ

  1. ทำให้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม การได้มีโอกาสอ่านหนังสือจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ทำให้เป็นคนฉลาด มีความเข้าใจในสิ่งต่างๆ มากยิ่งขึ้นถือเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าหลักให้กับทุกๆ คนเลยก็ว่าได้
  2. เกิดความจรรโลงภายในจิตใจในหลายๆ เรื่อง การอ่านหนังสือช่วยให้ความรู้สึกนึกคิดสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมาได้ อ่านแล้วช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย
  3. สร้างนิสัยส่งเสริมและรักการอ่าน เพราะผู้ที่รักการอ่านทุกคนจะทำให้เป็นคนที่มีความรู้ติดตัวอยู่เสมอ เมื่อมีความรู้ติดตัวก็สามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ ได้ง่ายจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่
  4. ช่วยสร้างการถ่ายทอดที่ถูกต้องจากอีกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง เพราะการพูดปากเปล่าโดยไม่มีการระบุเอาไว้ไม่สามารถเชื่อถือได้เท่ากับการมีรายละเอียดที่ชัดเจนซึ่งตรงนี้สามารถช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยทีเดียว